Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Presentaties op thema

Interactieve kaart Google Maps: de Reis van Johan en Cornelis de Witt naar Zweden, 1644 (samengesteld door Jean-Marc van Tol, Janneke Groen en Ineke Huysman) 

Interactieve kaart Google Maps: de Grand Tour van Johan en Cornelis de Witt tussen 1645-1647 (samengesteld door Alan Moss, Jean-Marc van Tol, Janneke Groen en Ineke Huysman) 

Over de huidige levensverwachting en de verzekeringswiskunde van Johan de Witt. Volgens Bartjens, jaargang 28, nr. 5

Nieuwe bewijzen in beroemde moordzaak. Johan de Witt-lezing onthult betrokkenheid van Willem III bij moord op broers. Kleine Posthoorn, 10 augustus 2007

Brochure van het Johan de Witthuis aan de Kneuterdijk. Doet tegenwoordig dienst als Huis van Staat voor officiele ministeriele ontvangsten.

Workshop van de Vrienden van De Witt tijdens de landelijke geschiedenisdag voor docenten. Presentatie verzorgd door Martin Driessen. Vught, 1 november 2014

Toelichting bij de presentatie van de Vrienden van De Witt door Martin Driessen. Vught, 1 november 2014

Meningen van historici over moord De Witten. Wie zaten achter de lynchpartij op Johan en Cornelis? In een prachtig en uitputtend overzicht schetst Jan van Dam de verschillende opinies. Van Geyl tot Rowen, Van Bilderdijk en Panhuysen tot Fruin. Allen komen aan bod.

Samenvatting door Jan van Dam van de bijdrage die Hans Goedkoop verzorgde tijdens het symposium "De Republiek aan de rand van de afgrond in 1672" Titel: Het bewind van Johan de Witt versus dat van prins Willem III. Technocratisch versus charismatisch leiderschap: een zaak van alle tijden, Den Haag 4 oktober 2014.

Impressie door Jan van Dam van de bijdrage die Luc Panhuysen verzorgde tijdens het symposium "De Republiek aan de rand van de afgrond in 1672". Titel: Gelijkheid en Onbehagen, Den Haag 4 oktober 2014.

De ‘Deductie’ (1654), het staatkundig credo van De Witt, een moderne opvatting? - Dr. Serge ter Braake

De actualiteit van Spinoza’s filosofie voor het eigen leven en voor de politiek - Dr. Miriam van Reijen

Vergelijking tussen de rechts- en staatsopvattingen van De Witt en Spinoza - Prof. Dr. Kees Schuyt

Leon de Jonge over de Noordse oorlog 1655-1660 en de rol van de Republiek. Een fascinerend relaas over de verdediging van de Hollandse handelsbelangen waarbij Polen-Litouwen, Zweden en Denemarken eveneens een belangrijke rol speelden.

Johan de Witt en de wiskunde - Jantien Dopper

Historica Marieke Elske Prins over Cromwells visie op (noodzakelijke) eensgezindheid tussen Engeland en Nederland. In de vredesonderhandelingen na de Eerste Engelse oorlog (1652-1654) stelde Cromwell voor om Engeland en de Republiek te laten fuseren tot een protestants bolwerk. De Acte van Seclusie is volgens Prins een document waarin Johan de Witt voornamelijk Cromwells standpunt uiteenzette over het niet verlenen van functies aan de Oranjes. De Hollanders hielden innige samenwerking af.

Oliver Cromwell en de protestantse missie (1649-1658) - Marieke Elske Prins

Bob de Wit over "Leiderschap van de Republiek". Leiders nemen besluiten om een goede toekomst na te streven. De keuzes die daarbij worden gemaakt, zijn mede ingegeven door de culturele achtergrond van de beslissers. Dat is van alle tijden en geldt ook voor de Republiek in de 17e eeuw. De spreker maakte een vergelijking tussen leiderschapstijlen in onze tijd en die in de 17e eeuw.

Martin Driessen schetst de context waarin regenten en prinsgezinden elkaar op alle mogelijke terreinen probeerden de loef af te steken.

Jan van Dam belicht de wijze waarop Johan de Witt tactisch-strategisch handelde om het moment waarop Willem III daadwerkelijk invloed kon gaan uitoefenen in landszaken zo lang mogelijk uit te stellen.

De oude Hollandse stad Schiedam bleek een van de brandhaarden tijdens het Rampjaar 1672. Hier was de strijd tussen prinsgezinden en de aanhangers van De Witts Ware Vrijheid intens. Zo kon Willem Nieuwpoort, een van de leidende regenten in de stad, nog net ontkomen aan zijn politieke tegenstanders. Een geluk dat de gebroeders De Witt helaas in Den Haag niet hadden. Jef Jansen van het Schiedamse stadsarchief presenteerde voor de vrienden zijn allernieuwste bevindingen over deze roerige jaren.

Historicus Arjan Nobel (Universiteit Leiden) belicht zeer beeldend de handel en wandel van de Ruwaard van Putten. Nobel betoogt dat Cornelis de Witt tot dusver in de geschiedschrijving te veel in de schaduw heeft gestaan van zijn broer Johan. Volgens hem is het daarom de hoogste tijd voor een volwaardige biografie waarin tevens ruim aandacht voor de haat-liefde verhouding van Cornelis met het platteland.

Mirte Postma gaat in op de relatie tussen Johan de Witt en ambassadeur Van Beuningen tijdens de Noordse oorlog, die ging om de handelstoegang tot de Oostzee. Zij onderzocht de briefwisseling tussen beiden in het kader van haar scriptie onderzoek. Ook in een latere fase van De Witts loopbaan kwam deze Van Beuningen tegen, toen in de cruciale rol als burgemeester van Amsterdam. Het verenigen van de Amsterdamse belangen met de Hollandse bleek de voornaamste opgave van De Witt in zijn contacten met Van Beuningen.

Na 334 jaar excuses moord De Witt (Den Haag, 29 september 2006). Ter afsluiting van de vriendenbijeenkomst werd onder tromgeroffel vanuit de Gevangenpoort naar de daadwerkelijke plek van de lynchpartij op de Plaats gelopen. Hier hield geboren en getogen Hagenaar Han de Koning een gloedvol betoog voor eerherstel van Johan de Witt en bood hij voor het eerst na 334 jaar namens de Haagse bevolking excuses aan voor de moordpartij. Zijn speech kon op bijval rekenen van omstanders die op het tromgeroffel waren afgekomen.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl