Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

17 augustus, Hollands Historisch Festijn

21 september, Symposium "Diplomatie ten tijde van Johan de Witt"

23 november, Praktijk van vroegmoderne lobbying

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl