Header website 2024
Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Meld je aan als vriend

Wij zijn een vereniging met bijna 200 enthousiaste leden uit heel het land. Als vriend ben je natuurlijk van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomsten. Wij treffen elkaar vier keer per jaar op aansprekende locaties in het land. Hier lees je meer over onze voorbije bijeenkomsten.

De contributie 2024 bedraagt €30,=. Tot en met 25 jaar betaal je € 15,=. Als je besluit ná 1 oktober lid te worden, geldt de contributie alvast voor het volgende kalenderjaar. Ons welkomstgeschenk is de hertaalde Deductie van Johan de Witt.

Je bijdrage maak je over op IBAN-rekening NL36 RABO 0141 8703 46 t.a.v. Vrienden van De Witt, Utrecht. Wil je hierbij ook je contactgegevens vermelden inclusief e-mailadres? Alle correspondentie is namelijk digitaal. Een bevestiging van het lidmaatschap volgt binnen tien werkdagen. 

Vrienden van De Witt is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom zijn donaties aan de vereniging voor 125% aftrekbaar (de zogenoemde geefwet). Voor de voorwaarden ga je naar onze ANBI-pagina.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl