Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

ANBI-gegevens

Nederlandse vereniging Vrienden van De Witt
RSIN 8188 48 297

Contactgegevens
Akkrumerraklaan 158, 3544 TV Utrecht

Bestuurssamenstelling

Christian Melsen     voorzitter
Jan van Dam      vice-voorzitter
Han de Koning     secretaris
Christiaan de Witt     penningmeester
Han Heemskerk     algemeen lid
Hans Wilbrink     algemeen lid

Beleidsplan
Onderstaande is een samenvatting van de hoofdlijnen uit het huidige beleidsplan.

De Dordtse broers hadden in hun eigen tijd nationale, zo niet internationale faam. Zij werkten samen met Michiel de Ruyter, hielden Nederland 20 jaar buiten oorlog en installeerden een regering van burgers. Uniek vergeleken met andere landen in die tijd. Helaas zijn deze helden van de Gouden Eeuw nu bij een groot deel van de Nederlanders vergeten.

Reden voor hun "fans" om in 2005 de vereniging Vrienden van De Witt op te richten. De vereniging is ervan overtuigd dat er te weinig aandacht en waardering is voor het belangrijke werk dat de gebroeders De Witt voor ons land hebben verricht. Zij wil daarom de historische betekenis van de broers benadrukken en bekendmaken bij een breed publiek. Zo organiseren de vrienden excursies, bijvoorbeeld naar de Plaats in Den Haag waar de broers ooit gelyncht werden zonder dat andere politiek verantwoordelijken ingrepen. Tevens geeft de vereniging van harte medewerking aan alle activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan haar missie. Vrienden van de Witt is niet gelieerd aan politieke organisaties of doelstellingen.

Activiteiten
lezingen en excursies
De vereniging organiseert vier maal per jaar een ledenbijeenkomst, waarbij een lezing en zo mogelijk een excursie (e.g. rondleiding) wordt aangeboden. Twee van de vier bijeenkomsten hebben een besloten karakter, de overige twee staan open voor bevriende verenigingen en algemeen belangstellenden. Deze brede bijeenkomsten zijn met name bedoeld om leden te werven en kennis te verspreiden. Een van de besloten bijeenkomsten wordt gecombineerd met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De organisatie en planning geschiedt in nauwe samenwerking tussen de Commissie Lezingen van de vereniging en het bestuur.

publicaties
De vereniging heeft tot doel om kennis te verspreiden en het toegankelijk maken van primair en secundair bronnenmateriaal is daar een cruciaal onderdeel van. De publicatie van de Deductie in 2009 is daar een voorbeeld van. Voorts werkt de vereniging mee aan de ondersteuning van publicaties van leden.

kennisverspreiding en empowerment van geschiedenisdocenten
De vereniging organiseert sinds 2014 in samenwerking met weekblad Elsevier de uitreiking van de jaarlijkse Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs. Deze prijs legt de verbinding tussen academisch toptalent, vakgroepen geschiedenis en de vereniging.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging Vrienden van De Witt ontvangt geen vergoeding.

Doelstelling
De vereniging heeft als doel de herinnering aan de markante staatsmannen Johan en Cornelis de Witt in ere te houden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2014

Je bijdrage fiscaal aftrekbaar

Met je schenking geniet je van fiscaal voordeel. Een (eenmalige) gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, voor zover deze gift samen met alle andere eenmalige giften meer bedraagt dan 1% en minder dan 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (sinds 2012 voor 125%, de zogenoemde Geefwet).

Bij periodieke schenkingen zijn je giften zelfs volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting . Hiervoor leg je je schenking voor minimaal vijf jaar vast:

  • bij notariële akte
  • zonder tussenkomst van notaris in een schriftelijke overeenkomst

Rekenvoorbeeld: een periodieke schenking van bijvoorbeeld € 500,- kost je vanaf € 175,- netto per jaar (afhankelijk van inkomen), terwijl de vereniging wel voor de volle 100% profiteert!

Voor de vastlegging van een periodieke gift heeft de Belastingdienst een formulier beschikbaar gesteld, dat je hier kunt downloaden.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl