Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Zijn erfenis

De betekenis van Johan de Witt voor ons land kan nauwelijks worden overschat. Johan de Witt was een groot politiek genie. Men noemt hem ook wel de eerste Nederlandse president. Dankzij De Witt groeide ons land uit tot de machtigste handelsnatie van de wereld. De Witt zorgde voor grote invloed van Nederland in het buitenland. Daarnaast was hij een meester in de wiskunde en bedacht hij het principe van levensverzekeringen.

Op persoonlijk vlak was De Witt onomkoopbaar, hard werkend, intelligent en "hands on". Zo peilde hij hoogstpersoonlijk in een bootje de waterdiepte bij Texel toen de marine in eerste instantie weigerde uit te varen wegens eb.

In Johans politieke loopbaan was zijn broer Cornelis van onschatbare waarde. Cornelis trad op als creatieve en slimme pragmaticus. Hij kon uitstekend invulling geven aan de strategische initiatieven van Johan. Zo speelde hij, meer nog dan Michiel de Ruyter, een essentiële rol bij het vernietigen van de Engelse vloot in Chatham (1667).

In een tijd van vorsten bestuurden in Nederland (gegoede) burgers het land. Twintig jaar lang floreerde de handel en bouwde de Republiek zijn internationale positie verder uit. Met name de handel op de Oostzee droeg daar sterk aan bij. Desnoods met militair ingrijpen werden deze handelsbelangen door De Witt verdedigd. Samen met Michiel de Ruyter richtte hij in 1665 daarom het korps mariniers op. Ook zorgde hij voor een sterke en professionele vloot.

Daarnaast was er relatieve tolerantie waardoor de Republiek een toevluchtsoord werd voor internationale denkers als Spinoza. Ook de kunsten konden bloeien als niet eerder, denk alleen al aan Rembrandt, Vermeer en Vondel.

Niet zonder reden gebruiken wij tegenwoordig de term Gouden Eeuw voor deze periode waarin Nederland het handelscentrum van de toen bekende wereld vormde.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl