Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Wie was Cornelis?

Levensloop
Cornelis de Witt was burgemeester van Dordrecht en broer van Johan de Witt. De twee broers, zoons van Jacob de Witt, studeerden samen. Cornelis trouwde in 1653 met Maria van Berckel. Cornelis was van 1652 tot 1654 lid van de admiraliteit van Rotterdam, en ook ruwaard van Putten en baljuw van de Beijerlanden. Zijn broer, die als raadpensionaris een machtige positie bekleedde, bezorgde Cornelis diverse functies. In 1667 had Cornelis het toezicht op de Tocht naar Chatham tijdens de Tweede Nederlands-Engelse Oorlog.

Ondergang
Samen gingen ze uiteindelijk ten onder. Hun pro-Franse politiek mislukte toen Lodewijk XIV de Republiek aanviel tijdens de Hollandse Oorlog. Cornelis ging nog mee met de vloot tijdens de Slag bij Solebay, waar hij grote persoonlijke moed liet zien. Door het oprukken van de Franse troepen naar het hart van het land greep de oranjepartij de kans om de aanhangers van de gebroeders en hun bewind ten val te brengen. In de meeste Staten en vroedschappen namen ze met geweld de macht over. In augustus 1672 werd Cornelis door barbier Willem Tichelaar beschuldigd van het beramen van een moordpoging op prins Willem III. Cornelis werd gevangengezet in de Gevangenpoort (Den Haag). Ondanks zware martelingen bekende Cornelis niet - tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat hij volkomen onschuldig was. Omdat Cornelis een eerdere ontmoeting met Tichelaar ontkende, werd hij uiteindelijk vanwege meineed tot verbanning veroordeeld.

Toen zijn broer hem op de dag van de uitspraak uit de gevangenis kwam halen, in de val gelokt door een vervalste brief die zogenaamd van Cornelis afkomstig was. Johan en Cornelis werden vermoord. De beul die Cornelis gemarteld had zou enkele maanden later op zijn sterfbed nog vergiffenis vragen aan de weduwe.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl