Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Boeken | pdf documenten

WITT, magazine uitgegeven door de vereniging bij het vijfjarig bestaan in 2010

Resolutiën van Consideratie van de Staten van Holland en West-Friesland tijdens Johan de Witt, 1653-1668.

History of the administration of John De Witt, grand pensionary of Holland,  vol. I. Door James Geddes, Londen 1879.

John De Witt, grand pensionary of Holland; or, Twenty years of a parliamentary republic
Door Germaine Antonin Lefèvre-Pontalis, Londen, 1885. Zie hier volume II

Interest van Holland. Samen met de Deductie (1654) het belangrijkste ideologische geschrift voor de staatsgezinden. Geschreven in 1662 door Pieter de la Court en Johan de Witt. Hier is de Engelse vertaling beschikbaar.

Tekst van de Deductie van Johan de Witt in modern Nederlands. Hertaling door Serge ter Braake.

Kritisch werk van de Leidse rechtsgeleerde en publicist Elie Luzac tijdens de Wittenoorlog (pamflettenstrijd). Luzac verdedigt het stadhouderschap. Enkele jaren eerder wordt zijn anoniem geschreven 'Gedrag der stadhouders-gezinden' in Amsterdam publiekelijk verbrand. Uitgave: 1757.

Historie of Verhael van saken van Staet en oorloch - 1667-1668. Liewe van Aitzema, 1669.

Brieven des raedt-pensionaris J. de Witt en der ministers van haer Hoog mogende by naebuerige vorsten residerende:

Volkoome register over de ses deelen der Brieven des raedt-pensionaris J. de Witt en der ministers van haer Hoog mogende by naebuerige vorsten residerende; als meede over het verbael door Hieron. van Beverningh, enz. te London gehouden. Nevens een aenhangel van nog eenige eghte bewys-stukken. Uitgave: 1723-1725.

Brieven van den heer Cornelis de Witt. Uitgave van brieven van Cornelis de Witt tijdens de Tocht naar Chatham, 1667.

Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt en Johan de Witt door Emanuël van der Hoeven, 1706.

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten (1671), uitgave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven". Ter gelegenheid der viering van z'n honderdjarig bestaan (facsimilé herdruk) Joh.Enschedé en Zonen, Haarlem 1879. Het eerste werk over de wiskunde achter levensverzekeringen, geschreven door Johan de Witt.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl