Header website 2024
Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Winnaars scriptieprijs 2022

Hilversum, 26 maart 2022 - Jessica den Oudsten (Universiteit Leiden) heeft met haar masterscriptie The descendants of Norwegian and Danish Immigrants dit jaar de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen. De prijswinnaar ontving o.a. een geldprijs van € 1.500,- en boekenpakketten van weekblad EW en Uitgeverij Verloren. 

(fotografie: Peter Hilz)

De aanmoedigingsprijs ging naar Amber Souleymane (Rijksuniversiteit Groningen) voor haar bachelorscriptie Het werk van een schilder.

Nadat juryvoorzitter dr. Ineke Huysman het juryrapport had voorgelezen, ontving de winnares haar prijs uit handen van Thys VerLoren van Themaat, directeur Uitgeverij Verloren, geflankeerd door Arendo Joustra, hoofdredacteur EW. Amber Souleymane was aanwezig via de livestream en ontving online felicitaties. Eerder hadden de genomineerden al een toelichting gegeven op hun scripties.

Jaarlijks gaat de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-geschiedenisprijs naar de beste bachelor- en/of masterscriptie gericht op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Doel is het stimuleren van historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak. 

Ten overstaan van de aanwezigen overhandigt Thys Verloren de cheque aan winnaar Jessica den Oudsten.

Samenvatting juryrapporten

Winnende masterscriptie

De jury is unaniem van oordeel dat de auteur met haar masterscriptie een belangrijke nieuwe bijdrage heeft geleverd aan het verkrijgen van een beter inzicht in het complexe proces van integratie in de Republiek. De auteur schetst in een vlotte stijl deze thematiek en werkt haar vraagstelling op een overzichtelijke en systematische wijze uit. De omvang van het gebruikte bronnenmateriaal is indrukwekkend en getuigt van een passie voor uitgebreid archiefonderzoek, dat van vitaal belang is voor gedegen historisch onderzoek. De scriptie is van een hoge wetenschappelijke kwaliteit zoals weergegeven in hoge scores die ze van juryleden ontving.

Aanmoedigingsprijs

De jury is van oordeel dat de auteur in haar bachelorscriptie duidelijk blijk heeft gegeven van deskundige analyse van tragedies uit de vroegmoderne tijd. Deze aanpak geeft meer inzicht in de invloed van de klassieke oudheid op de vroegmoderne literatuur. De scriptie vertoont duidelijk kenmerken van wetenschappelijk vakmanschap en is qua inhoud bijzonder volledig en verzorgd. De juryleden kijken dan ook reikhalzend uit naar haar masterscriptie. 

Genomineerde masterscripties

De integratie en assimilatie van Deense en Noorse immigranten in het Amsterdam van de 17e en 18e eeuw staat centraal in de masterscriptie van Jessica den Oudsten  (‘The descendants of Norwegian and Danish Immigrants’, Universiteit Leiden).

De masterscriptie van David ter Schegget (‘Steyeringhe of gestadigheyt ?’, Universiteit Groningen) onderzoekt de veranderingen in het verschijnsel vertrouwen in de Amsterdamse handel tussen 1585 en 1685.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl