Header website 2024
Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Winnaars scriptieprijs 2021

Hilversum, 6 maart 2021 - Tessa de Boer (Universiteit Leiden) heeft met haar masterscriptie Amsterdiplomacy. Amsterdam as a diplomatic city, 1648-1795 dit jaar de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen. De prijswinnaar ontving o.a. een geldprijs van € 1.500, een abonnement op weekblad EW en boekenpakketten van weekblad EW en Uitgeverij Verloren. 

Zie ook: Geschiedenisstudente wint scriptieprijs: ‘Zoek naar verhalen die de boeken niet halen’.

Aron Ouwerkerk (Universiteit van Amsterdam) ontving de aanmoedigingsprijs voor zijn bachelorscriptie ‘Liceat tecum nunc mea musa loqui’. The Latin Oeuvre of Margaretha van Godewijck (1627-1677). Een samenvatting lees je hier. 

Nadat juryvoorzitter dr. Ineke Huysman het juryrapport had voorgelezen, ontving de winnares haar prijs uit handen van Thys VerLoren van Themaat, directeur Uitgeverij Verloren, en Arendo Joustra, hoofdredacteur EW. Aron Ouwerkerk was aanwezig via de livestream en ontving online felicitaties. Eerder hadden de genomineerden een toelichting gegeven op hun scripties.

De jaarlijkse Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijzen gaan naar de beste bachelor- en/of masterscripties, die betrekking hebben op de Republiek der Nederlanden in de 17e eeuw. Doel is het stimuleren van historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak. De prijzen worden uitgereikt in samenwerking met weekblad EW. 

Ten overstaan van de kijkers via de livestream overhandigt Thys Verloren de cheque aan winnaar Tessa de Boer - foto: Peter Hilz

Samenvatting juryrapporten

Winnende masterscriptie

De jury is van mening dat de auteur met haar masterscriptie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verkrijgen van een beter inzicht in de complexe diplomatieke structuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De auteur schetst de specifieke rol die Amsterdam binnen het diplomatieke leven van de Republiek speelde en hoe deze in verhouding stond tot de centrale macht in Den Haag. De omvang van het gebruikte bronnenmateriaal is zeer indrukwekkend en getuigt van een passie voor uitgebreid archiefonderzoek dat de basis vormt voor goed historisch onderzoek. De scriptie is van hoge wetenschappelijke kwaliteit en kreeg daarom hoge scores van de juryleden.

Aanmoedigingsprijs

De jury is van mening dat de auteur in zijn bachelorscriptie duidelijk blijk geeft van deskundigheid met betrekking tot het analyseren van de Latijnse verzen van Margaretha van Godewijck. De scriptie onderzoekt hoe Margaretha door haar verzen probeerde een positie binnen het sociaal-cultureel netwerk te bemachtigen. Zijn onderzoek levert nieuwe inzichten op ten aanzien van de positie van vrouwen en hun mogelijkheden binnen het culturele leven van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De scriptie vertoont duidelijk kenmerken van wetenschappelijk vakmanschap en de juryleden kijken dan ook verlangend uit naar zijn masterscriptie. 

Genomineerde masterscripties

Het patronagestelsel binnen het Staatse leger in de eerste helft van de 17e eeuw staat centraal in de masterscriptie van Geeske Bisschop  (‘Dat hi in d’ crijch moet leeven en sterven’, Universiteit Leiden). 

De masterscriptie van Tessa de Boer (‘Amsterdiplomacy’, Universiteit Leiden) onderzoekt de rol van Amsterdam binnen het diplomatieke leven in de Republiek gedurende de 17e en 18e eeuw. 

De masterscriptie van Anne-Rieke van Schaik (‘De kaart en ‘het gheschiet’ ', Universiteit van Amsterdam) analyseert twee kaarten van het beleg van Grave vervaardigd door Floris Balthasar. 

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl