Header website 2024
Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Winnaars scriptieprijs 2020

Willemijn Tuinstra (Universiteit Leiden) heeft met haar masterscriptie over Marcellus Franckheim (1587-1644) de zesde Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen. De prijswinnaar ontving o.a. een geldprijs van € 1.500, een abonnement op Elsevier Weekblad en boekenpakketten van Elsevier Weekblad en Uitgeverij Verloren.

Casper Stouthuysen (Katholieke Universiteit Leuven) ontving de aanmoedigingsprijs van € 200,- voor zijn bachelorscriptie 'Laet Hollandt Hollandt sijn'. Daarin analyseert hij gedichten van de 17e-eeuwse dichter Daniel Heinsius in relatie tot andere dichters uit deze tijd.

De jaarlijkse Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijzen gaan naar de beste bachelor- en/of masterscripties, die betrekking hebben op de Republiek der Nederlanden in de 17e eeuw. Doel is het stimuleren van historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak. De prijzen worden uitgereikt in samenwerking met Elsevier Weekblad. 

Nadat juryvoorzitter mevr. dr. Ineke Huysman de overwegingen van de jury had toegelicht ontvingen de winnaars hun prijzen uit handen van Thys Verloren, eigenaar van Uitgeverij Verloren. Eerder hadden de genomineerden een toelichting gegeven op hun scripties.

Juryvoorzitter Ineke Huysman interviewt winnaar Willemijn Tuinstra - foto: Peter Hilz

Samenvatting juryrapporten

Winnende masterscriptie

De jury is van mening, dat de auteur met haar scriptie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verkrijgen van een beter inzicht in de geloofsbeleving en de daaraan verbonden consequenties in de vroegmoderne tijd. Mede door de omvang van het gebruikte bronnenmateriaal vindt zij de scriptie van hoge wetenschappelijke kwaliteit.

Aanmoedigingsprijs

De jury is van oordeel dat Casper Stouthuysen met zijn bachelorscriptie een analyse geeft die nieuwe inzichten oplevert ten aanzien van de vroegmoderne literaire uitdrukkingsvormen van nationalisme en vaderlandsliefde. De jury kijkt dan ook verlangend uit naar zijn masterscriptie. 

Genomineerde masterscripties

Het toneelstuk ‘Titus Andronicus’ van William Shakespeare en de verspreiding hiervan binnen Europa staan centraal in ‘All the world’s a stage’, de masterscriptie van Charlotte van Arnhem (Universiteit van Amsterdam). 

De masterscriptie van Jacob Baxter (‘Crime, commerce, and the News Market: Crowdsourcing Solutions in the Seventeenth-Century Dutch Republic’ , University of St Andrews) doet onderzoek naar advertenties in kranten die binnen de Republiek in de zeventiende eeuw werden uitgegeven.

Het leven van de edelvrouw Diane de Dommartin staat centraal in de masterscriptie van Nette Claeys (‘Tres illustre et tres vertueuse’, Katholieke Universiteit Leuven).

De masterscriptie van Willemijn Tuinstra (‘Conscience & connection’, Universiteit Leiden) onderzoekt het leven, de religieuze afwegingen en het netwerk van Marcellus Franckheim aan het begin van de zeventiende eeuw.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl