Header website 2024
Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Winnaars scriptieprijs 2019

Lidewij Nissen (Radboud Universiteit Nijmegen) heeft met haar masterscriptie ‘A matter of Life and Death’ dit jaar de Elsevier Weekblad/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen. De prijs werd voor de vijfde maal uitgereikt.

Friso van Nimwegen (Universiteit Leiden) ontving de aanmoedigingsprijs voor zijn bachelor-scriptie ‘Hoe loopt het af met La Rochelle ?.

Nadat juryvoorzitter mevr. dr. Ineke Huysman de overwegingen van de jury had toegelicht ontvingen de winnaars hun prijzen uit handen van Arendo Joustra, hoofdredacteur Elsevier Weekblad. Eerder hadden de genomineerden een toelichting gegeven op hun scripties.

Winnares Lidewij Nissen, geflankeerd door juryvoorziter Ineke Huysman, genomineerden Lars de Bruin, Marieke van Egeraat, Friso van Nimwegen (aanmoedigingsprijs), Theo de Jong en secretaris van de jury Leon de Jonge - foto: Peter Hilz

Juryrapporten

Winnende masterscriptie

De jury is van oordeel dat Lidewij Nissen met haar masterscriptie ‘A matter of Life and Death’ een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verkrijgen van een beter inzicht in het gebruik van begrafeniscultuur bij de imagovorming van vorstenhuizen in de vroegmoderne tijd. De auteur schetst in een vlotte stijl de theologische achtergrond van haar vraagstelling en past dit kader op een zeer systematische wijze toe op het huis Nassau-Dietz. De omvang van het gebruikte bronnenmateriaal vindt de jury zeer indrukwekkend en getuigt van een passie voor uitgebreid archiefonderzoek dat de basis vormt voor goed historisch onderzoek. De scriptie is van hoge wetenschappelijke kwaliteit zoals bleek uit de scores die ze van de juryleden ontving.

Aanmoedigingsprijs

De jury is van oordeel dat Friso van Nimwegen in zijn bachelorscriptie ‘Hoe loopt het af met La Rochelle ?’ duidelijk blijk heeft gegeven van deskundigheid bij het analyseren van primaire bronnen. Zijn onderzoek van de teksten en het analyseren van de effecten op de mening van personen levert nieuwe inzichten op ten aanzien van de vroegmoderne informatievoorziening. De scriptie vertoont duidelijk kenmerken van wetenschappelijk vakmanschap en de juryleden kijken dan ook verlangend uit naar zijn masterscriptie.

Genomineerde masterscripties

‘Defaming the Dutch’, de masterscriptie van Lars de Bruin (Universiteit van Leiden) onderzoekt de negatieve beeldvorming over de Republiek in Engeland tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw.

De masterscriptie van Marieke van Egeraat ( ‘Weeklies, writing, and whispers’, Universiteit Nijmegen) doet onderzoek naar de verschillende vormen van nieuwsvoorziening in Gelderland gedurende het begin van de zeventiende eeuw.

De wetenschappelijke en bestuurlijke activiteiten van de Amsterdamse regent Johannes Hudde staan centraal in de masterscriptie van Theo de Jong: ‘The most versatile scientist, regent, and VOC director of the Dutch Golden Age: Johannes Hudde (1628 – 1704)’, Universiteit van Utrecht).

De masterscriptie van Lidewij Nissen (‘A matter of Life and Death’, Universiteit Nijmegen) onderzoekt de relatie tussen begrafeniscultuur en de opbouw van een identiteit voor het huis Nassau-Dietz gedurende de zeventiende eeuw.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl