Header website 2024
Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Winnaar scriptieprijs 2023

Utrecht, 28 januari - Johan Visser (Universiteit Leiden) heeft met zijn masterscriptie 'De geschiedenis van een bloedbad. Zutphen en 1572' dit jaar de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen. De prijs werd in samenwerking met weekblad EW voor de negende maal uitgereikt. 

(fotografie: Peter Hilz)

Nadat juryvoorzitter dr. Ineke Huysman het juryrapport had voorgelezen, ontving de winnaar zijn prijs uit handen van Thys VerLoren van Themaat, directeur Uitgeverij Verloren, geflankeerd door Arendo Joustra, hoofdredacteur EW. Eerder hadden de genomineerden al een toelichting gegeven op hun scripties.

Jaarlijks gaat de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-geschiedenisprijs naar de beste bachelor- en/of masterscriptie gericht op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Doel is het stimuleren van historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak. 

Ten overstaan van de aanwezigen overhandigt Thys Verloren de cheque aan winnaar Johan Visser.

Samenvatting juryrapport

Winnende masterscriptie

De jury is van oordeel dat de auteur met zijn masterscriptie een belangrijke nieuwe bijdrage heeft geleverd aan ons beeld van de gebeurtenissen in Zutphen en 1572. De scriptie toont overtuigend aan dat aandacht voor de herdenkingscultuur kan helpen een zuiverder beeld van de gebeurtenissen in het verleden te verkrijgen. De auteur hanteert een vlotte stijl om zijn vraagstelling op een overzichtelijke en systematische wijze uit te werken. De omvang van het gebruikte bronnenmateriaal is indrukwekkend en getuigt van een passie voor uitgebreid archiefonderzoek, dat de basis vormt voor gedegen historisch onderzoek. De scriptie is van een hoge wetenschappelijke kwaliteit zoals bleek uit de hoge scores die de auteur van de juryleden ontving

Genomineerde masterscripties

Het literaire werk van Elisabeth Koolaart-Hoofman en haar betrokkenheid bij de Republiek der Letteren staan centraal in de masterscriptie van Aron Lucas Ouwerkerk  (‘Decus reipublicae litterariae’, Universiteit Utrecht). Aron werkt aan een publicatie, daarom bij interesse naar de scriptie graag een mailtje aan aron.ouwerkerk[at]gmail.com.

De masterscriptie van Iris Witzenburg (‘Maaltijden aan het Friese stadhouderlijke hof’, Rijksuniversiteit Groningen) onderzoekt de relatie tussen eetcultuur en de politieke positie van stadhouder Willem Frederik. 

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl