Header website 2024
Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Winnaar scriptieprijs 2015

Didi van Trijp (Universiteit Utrecht) heeft met haar masterscriptie de Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs 2015 gewonnen. Ze ontving haar prijs 28 november jl. in Utrecht uit handen van Arendo Joustra, hoofdredacteur van het weekblad Elsevier. Nadat dr. Guido de Bruin de overwegingen van de jury had toegelicht, gaf Didi van Trijp een presentatie over haar scriptie.

De jaarlijkse prijs werd 2014 voor het eerst toegekend en is een initiatief van de historische vereniging Vrienden van De Witt in samenwerking met het weekblad Elsevier. Het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds maakt de jaarlijkse uitreiking met een substantiële bijdrage mede mogelijk.

De prijzen gaan naar de beste geschiedenisscripties, die betrekking hebben op de Republiek der Nederlanden in de periode 1625 - 1688. Doel is het stimuleren van historisch onderzoek teneinde de kennis over dit belangrijke tijdvak te vergroten. De winnende en genomineerde scripties zijn hierna als pdf te downloaden (met hartelijke dank aan de auteurs voor het beschikbaar stellen).

In de winnende masterscriptie verbindt de auteur de 17e eeuwse wetenschapsgeschiedenis en literatuurgeschiedenis met elkaar gericht op de voorstellingen van het heelal.

De prijswinnaar ontvangt een oorkonde, een boekenpakket, een jaarabonnement op Elsevier en de bijbehorende geldprijs. In 2015 werden 8 scripties ingediend. De keuze voor de prijswinnaar was o.a. gebaseerd op criteria als mate van innovatie, methodische aanpak, taalgebruik en uiterlijke vormgeving. Naast de prijswinnaar werden de navolgende scripties genomineerd:

De bachelorscriptie van Jaap Boerema (Rijksuniversiteit Groningen) haalt de herinneringsmomenten naar voren van de Vrede van Rijswijk, die in 1697 een eind maakte aan de zgn. Negenjarige Oorlog. De auteur pleit er voor deze vrede weer onderdeel van onze nationale herinneringscultuur te maken.

De masterscriptie van Nicole Linkels (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft als onderwerp de volksopstand in Napels in 1647. Nederlandse en Castilliaanse pamfletten in deze periode over de oorzaak van de opstand zijn met elkaar vergeleken.

De masterscriptie van Tamar van der Kuil (Universiteit Utrecht) beschrijft hoezeer de mate van verering van Michiel de Ruyter in ons land varieert. Op dit moment is er duidelijk sprake van publieksparticipatie. De auteur bepleit een betere samenwerking tussen historici en niet-historici over de beleving van geschiedenis.

De houding van de Gereformeerde Kerk in de 17e eeuw ten aanzien van zelfmoord staat centraal in de masterscriptie van Job van der Kooij (Universiteit van Amsterdam). Door de gevolgen van de oorlogvoering op zee werd in de Republiek door theologen wat genuanceerder tegen een absoluut verbod aangekeken. Het gewone kerkvolk werd buiten deze discussie gehouden om verwarring te voorkomen.

Winnaar Didi van Trijp, geflankeerd door de aanwezige genomineerden Tamar van der Kuil en Nicole Linkels - foto: Peter Hilz

De scriptie van Didi van Trijp

In haar scriptie onderzoekt ze opvattingen over de opbouw van het ‘heelal’ bij twee bekende Amsterdamse rederijkerskamers in het begin van de 17e eeuw. Cirkelen zon, maan en andere planeten rond de aarde? Of is de zon het centrum van het heelal ? Door het gebruik van de volkstaal en de laagdrempelige toegang tot de rederijkerskamers werd kennis over dit type vraagstukken voor een breder deel van de bevolking toegankelijk. Didi van Trijp verbindt in haar winnende scriptie op een volgens de jury zeer onorthodoxe manier wetenschapsgeschiedenis met literatuurgeschiedenis. De masterthese is bijzonder zorgvuldig, evenwichtig en weloverwogen opgezet, op een zeer originele, heldere, genuanceerde, stimulerende en ook tot tegenspraak prikkelende wijze uitgewerkt en in uitstekend Engels geschreven. De jury heeft de prijs daarom zonder aarzeling toegekend.

De scriptie draagt als titel: 'Spheres in Verse: Cosmological Practices in Early Seventeenth Century Amsterdam’. Scriptiebegeleiders zijn prof.dr. A. van Dixhoorn en prof.dr. W.W. Mijnhardt.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl