Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

In memoriam Jan van Dam

Op donderdag 9 april jl. is verdrietig genoeg onze vicevoorzitter Jan van Dam (1942-2020) overleden. Wij staan graag stil bij wat hij voor ons betekend heeft.

Jan was gepromoveerd natuurkundige en met zijn typerende, analytische inslag stortte hij zich na zijn pensioen op historische onderwerpen. Johan de Witt had daarbij zijn speciale aandacht. Als topambtenaar bij de rijksoverheid had Jan immers zelf het machtsspel meegemaakt tussen bestuurders en ambtenaren en hoe je -soms buiten de gebaande paden- zaken voor elkaar krijgt. Hij zag hoe meesterlijk Johan de Witt zich in dit spel had bekwaamd, bijvoorbeeld bij het passeren van de Acte van Seclusie die prins Willem uitsloot van hoge ambten. 350 jaren bleken minder ver weg, dan je in eerste instantie zou denken. Jan bracht met politieke parallellen en modellen moeiteloos de 17e en 21e eeuw bijeen.

Jan zette zijn kennis en kunde vol overgave in voor onze vereniging. Hij richtte in 2009 de commissie lezingen op en bouwde die met de commissieleden uit tot een vliegwiel voor indrukwekkende symposia en bijeenkomsten. Denk aan de Tweedaagse conferentie over Chatham in 2017. Als duo met Martin Driessen, gids Historisch Den Haag, was hij op podia en in zalen te vinden om het verhaal van de broers te vertellen. Zijn enthousiasme werkte zeer aanstekelijk en bezorgde de vereniging diverse nieuwe vrienden. Zijn niet-aflatende inzet, professionaliteit en betrokkenheid maakten onze vereniging breder en beter. 

Als bestuur hebben wij in februari gelukkig nog samen met Jan en zijn Monique bij dit alles kunnen stilstaan. Wij benoemden hem toen tot eerste erelid van onze vereniging.

Jan zal ons bijblijven als een onvermoeibare organisator die ons door jarenlange, nauwe samenwerking zeer dierbaar werd. Wij wensen Monique, familie en vrienden veel sterkte. We zullen Jan enorm missen!

Het bestuur van de Vrienden van De Witt

    +31 6 52127327

    info@vriendenvandewitt.nl