Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Visies op Johan de Witt door de eeuwen heen

Zaterdag 9 oktober 2021, 13:00-18:00 uur

Dordrechts Museum, Museumstraat 38 te Dordrecht 
 
Een keur aan experts zal tijdens ons lustrumsymposium het centrale thema belichten onder dagvoorzitterschap van Judith Brouwer. Twee van de sprekers, Arthur der Weduwen en de Britse historicus Jonathan Israel, leveren hun bijdrage via een live videoverbinding. De voertaal is Nederlands. Jonathan Israel houdt zijn voordracht in het Engels. Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 - 13:00 uur             Inloop met koffie en thee

13:00 - 13:15 uur            Welkom

Christian Melsen, voorzitter vereniging Vrienden van De Witt; Teun de Bruijn, gemeentearchivaris Dordrecht

Introductie op het onderwerp door dagvoorzitter Judith Brouwer, historisch letterkundige, research datamanager en datacurator Huygens ING (KNAW)

13:15 - 14:00 uur            Van Witten Duyvel tot Swart Toneel-Gordyn: Johan de Witt in het drukwerk van zijn tijd

Spreker: Arthur der Weduwen, historicus, schrijver, onderzoeker University of St Andrews; 2016 winnaar van onze Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs

14.00 - 14.45 uur             Johan de Witt tijdens de democratische revoluties ca.1740-1840

Spreker: Jaap de Haan, historicus, docent, als buitenpromovendus parttime verbonden aan de Universiteit Utrecht

14.45 - 15:15 uur             Pauze

15.15 - 16.00 uur            De verrassende (her)politisering van Johan De Witt (en andere zeventiende eeuwers) in de eenentwintigste eeuw

Spreker: Judith Pollmann, historicus, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse geschiedenis Universiteit Leiden

16.00 - 16.45 uur             Johan de Witt in the Eyes of his English Contemporaries 

Spreker: Jonathan Israel, Brits historicus, emeritus hoogleraar Institute for Advanced Study in Princeton. Schrijver van het standaardwerk ‘The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806’ 

16.45 - 17.15 uur             Discussie en vragen uit de zaal

17.15 - 18.00 uur             Afsluiting en borrel

Inschrijven

De bijdrage in de kosten is €10,00 voor Vrienden en studenten; €15,00 voor overige geïnteresseerden. Dit is inclusief twee drankjes bij de borrel. Daarnaast is de bijeenkomst tegen een vergoeding van € 5,00 rechtstreeks online te volgen. Klik hier voor de weblink. 

Graag opgave via een e-mail aan registratie[at]vriendenvandewitt.nl onder vermelding van ‘deelname bijeenkomst Dordrecht’. 

De aanmeldingen voor het fysiek bijwonen van de bijeenkomst worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Bij overschrijving hanteren we een wachtlijst. Na onze bevestiging van je deelname verzoeken wij het gevraagde bedrag over te maken naar NL36RABO0141870346 ten name van Vrienden van De Witt te Utrecht.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl