Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Lobbying in de vroegmoderne Republiek

Zaterdagmiddag 16 november 2019, 13:00-18:00 uur | Locatie: Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle

Programma

  • 13:00 - 13:30 uur   Inloop
  • 13:30 - 14:15 uur   Lobbying : evenwicht tussen staatsbelang en eigenbelang; spreker: Paul Knevel (auteur van Het Haags Bureau)
  • 14:15 - 15:00 uur   Lobbying : hoe ging dat in de 17e eeuw in zijn werk?; spreker: Walter Annard (hoofd Public Affairs Rabobank)
  • 15.00 - 15:30 uur   Theepauze
  • 15:30 - 17:15 uur   Stadsrondleiding Zwolle
  • 17:15 - 18:00 uur   Afsluitende borrel

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk door een email te sturen aan
registratie[at]vriendenvandewitt.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten ad 15 euro.
Voor leden van de Vrienden van De Witt en voor studenten is er een kortingstarief van 10 euro. Het bedrag maakt u over op rekening NL36RABO0141870346, t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht o.v.v. 'bijeenkomst zwolle'.

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl